Главная
"V"
Дата рождения: 14.02.2016
  Father: I.Ch. Евфрат, SIA n    Mother: Ch. Olivia- Liza, PBD n 2133...
Котенок уехал в Кострома (договор совладения)
"V"
Дата рождения: 14.02.2016
   Father: I.Ch. Евфрат (SIA n)     Mother: Ch. Olivia - Liza PBD (n 2133)
Котенок уехал в г. Ярославль
"V"
Дата рождения: 14.02.2016
   Father: I.Ch. Евфрат (SIA n)     Mother : Ch. Olivia-Liza (PBD n 2133)
Котенок уехал в г. Санкт- Петербург
"V"
Дата рождения: 14.02.2016
    Father: I.Ch. Евфрат (SIA n)      Mother: Ch. Olivia-Liza (PBD n2133)
Котенок уехал в Кострома
"V"
Дата рождения: 14.02.2016
    Father: I.Ch. Евфрат (SIA n)      Mother: Ch. Olivia- Liza (PBD n 2133...
Котенок уехал в г. Санкт- Петербург
Litter "A"
Дата рождения: 10.11.2016
Litter "A"
Дата рождения: 10.11.2016
Litter "A"
Дата рождения: 10.11.2016
Litter "A"
Дата рождения: 10.11.2016
Litter "B"
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother- I.Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в Кострома
Litter "B"
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G. I.Ch. Neo Del Iris   Mother - I.Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в г. Ярославль
Litter "B"
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G.I. Ch. Neo Del Iris   Mother - I.Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в Москва
Litter "T"
Дата рождения: 01.02.2016
    Father -  G.I.Ch. Neo Del Iris      Mother -I.Ch. Zosia Del...
Котенок уехал в Кострома
Litter "T"
Дата рождения: 01.02.2016
  Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother -I.Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в г. Санкт-Петербург
Litter "T"
Дата рождения: 01.02.2016
      Father - G.I.Ch. Neo Del Iris         Mother - I.Ch....
Котенок уехал в г. Липецк
LITTER *O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother - I.Ch. Zosia Del Iris  
Котенок уехал в г. Санкт- Петербург
LITTER *O
Дата рождения: 07.03.2015
                           ...
Котенок уехал в г. Мурманск
Litter B
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother- I.Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в г.Санкт-Петербург
Litter B
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G.I. Ch. Neo Del Iris   Mother - I. Ch.  Zosia Del Iris
Котенок уехал в г. Ярославль
Litter B
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother - I. Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в г.Кострома
Litter B
Дата рождения: 10.09.2015
  Parents:   Father - G.I. Ch. Neo Del Iris   Mother - I. Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в г. Кострома
LITTER* O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:    Father - G.I.Ch. Neo Del Iris     Mother - I.Ch. -...
Котенок уехал в г. Кострома
LITTER*O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother - I.Ch. Zosia Del Iris...
Котенок уехал в г. Москва
LITTER*O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother -  I.Ch. Zosia Del...
Котенок уехал в Кострома
LITTER*O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother -I.Ch. Zosia Del Iris
Котенок уехал в г. Кострома
LITTER*O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother -  I.Ch. Zosia Del...
Котенок уехал в г. Иваново
LITTER*O
Дата рождения: 07.03.2015
  Parents:   Father - G.I.Ch. Neo Del Iris   Mother - I.Ch. Zosia Del Iris  ...
Котенок уехал в г.Москва